Mentometer Quiz

Engasjerende kunnskapskonkurranse

Vår quizmaster leder konkurransen og deler gruppen i lag på 2 – 5 personer.

Hvert lag får tildelt en mentometerkontroll, som skal benyttes til å svare kjapt på riktig svaralternativ for å score flest mulig poeng for laget.

Varierte spørsmål innen samfunn, geografi, historie, sport, film og musikk via storskjerm. Vi kan også legge til egne spørsmål/fun facts fra oppdragsgiver.

  • Varighet: 30-75 minutter
  • Ant. deltagere: 15 – 300
  • Priser eks mva:
    • kr. 9.500  for inntil 20 deltagere, deretter kr. 130 per person

Her gjelder det å samarbeide kjapt og svare korrekt med lagets mentometerkontroll for å oppnå flest mulig poeng. Desto lengre tid laget bruker på å svare på hvert spørsmål, desto færre poeng er det å hente. Her blir det ingen tid til å «google».

Leaderboard etter hvert 10. spørsmål publiseres på storskjerm med oppnådde poeng/tidsforbruk per lag og lagrekkefølge. Dette trigger deltagerne til ytterligere innsats.

Premieutdeling med champagneseremoni og kåring av beste quizlag!

Tillegg for eventuell leie av lokaler, prosjektor og lerret og  servering.

NB! Smitteverntiltak er tilrettelagt for en trygg gjennomføring av aktiviteten.


Tilbake