Mentometer Quiz

Engasjerende kunnskapskonkurranse

quiz-3

Vår quizmaster leder konkurransen og deler gruppen i lag på 2 – 5 personer.
Hvert lag får tildelt en mentometerkontroll, som skal benyttes til å svare kjapt på riktig svaralternativ for å score flest mulig poeng for laget.
Varierte spørsmål innen samfunn, geografi, historie, sport, film og musikk via storskjerm. Vi kan også tilføye spørsmål fra oppdragsgiver.

quiz-1

Her gjelder det å samarbeide kjapt og svare korrekt med lagets mentometerkontroll for å oppnå flest mulig poeng. Dess lengre tid laget bruker på å svare, dess færre poeng er det å hente. Her blir det ingen tid til å “google”.

Leaderboard med oppnådde poeng per lag og lagrekkefølge publiseres på storskjerm etter hvert 10. spørsmål og trigger deltagerne til ytterligere innsats.

  • Periode: Hele året
  • Varighet: 30-75 minutter
  • Ant. deltagere: 20 – 200
  • Priser: kr. 9.000 + 25% mva for inntil 25 deltagere, deretter kr. 65 per pers + 25 % mva

Premieutdeling med champagneseremoni og kåring av beste quizlag!

Eventuell leie av lokaler, prosjektor og lerret, samt servering er ikke inkludert, men kan ordnes etter avtale.


Tilbake