Deadline

Bli med på en spennende etterforskning

Et «mobilt escape room». Etterforskning i kappløp med tiden.

Her må alle sanser tas i bruk og alle hjerner settes i full beredskap for å knekke kodene, finne krypteringsnøkkelen og redde firmaet.

En betrodd medarbeider i IT-avdelingen ble avskjediget da det viste seg at han hadde benyttet konfidensielle opplysninger til egen vinning.
I det han forlot bedriften rakk han å kryptere alle dataene slik at alt ble uleselig. Nå krever han en større sum penger for å dekryptere dataene og gjøre de leselige igjen.
Det eneste som sto igjen etter han var en koffert. Den er solid låst, og vi regner med at den inneholder krypteringsnøkkelen, men det er kun èn time til fristen går ut og alle dataene forsvinner. Nå avhenger alt av at lagene klarer å knekke kodene og finne nøkkelen.

Deadline er en aktivitet som engasjerer, skaper samhold, får fram kreativiteten og lagånden hos deltakerne. Med stor variasjon i oppgavene må alle bidra til å løse utfordringene. Her er det både logiske, teoretiske og praktiske oppgaver.

  • Periode: Hele året
  • Lokasjon: Ute eller inne
  • Varighet: ca 1 time
  • Antall deltagere:  15 – 1000
  • Antall per lag:  6-8
  • Pris per person:
    • kr. 450 (inntil 100 deltakere) + 25% mva
    • Minimum 12.000,-

Tillegg for reise utenfor sentralt Østland.

Vi stiller med alt nødvendig utstyr og bemanning til gjennomføring av aktiviteten. Enkel premiering til beste lag.

NB! Smitteverntiltak er tilrettelagt for en trygg gjennomføring av aktivitetene.


Tilbake